Lønadministration


Vi anvender eksterne løn-bureauer som Bluegarden (tidligere Dataløn), Danløn og Proløn. Det sikrer den rette afregning til SKAT, ATP, Pension osv. Hvilket løn-bureau, der er det rigtige for dig, afhænger af mange faktorer, som f.eks. antal medarbejdere, funktionær- eller 14-dages lønnede, personaleordninger osv. Typisk vil vi kontakte dig på mail i god tid, inden fristen for aflevering til løn-bureauet og minde dig om, at vi skal have dine kommentarer til den kommende lønkørsel.

Har du ændringer til funktionærlønninger, som f.eks. registrering af feriedage og andet fravær, udlæg, der skal lægges til, eller aconto-udbetalinger, der skal trækkes fra osv., så rapporterer du det tilbage på mail/telefon til os. Er der tale om timelønnede, så kan du rapportere tilbage, hvor mange timer hver enkelt medarbejder skal lønnes for, om der er overarbejde, akkord eller andre tillæg.

Hvis du ønsker det, så udarbejder vi nemt tilgængelige timesedler, du kan indtaste timeantallet i. Medarbejderne kan også rapportere direkte til os, så vi i stedet sender en samlet oversigt til dig, som du godkender, før vi laver lønnen. Derefter sender vi lønsedler til medarbejderne og henter selv lønbilagene til bogføringen. Har du brug for at vide de nøjagtige tal, der trækkes fra din bankkonto, så sender vi gerne en oversigt over dette også.

Vi laver løn for mange virksomheder fra forskellige brancher

Det kræver en viden om brancheløsninger/overenskomster osv. Det kan være svært at holde styr på for en arbejdsgiver, og vi medgiver, at det kan være svært for os at holde os ajour med dem alle. Men vi gør et ihærdigt forsøg, og i samråd med dig og arbejdsmarkedets interesseorganisationer hjælper vi dig med at finde frem til de rigtige satser og regler. Det er dog altid dig som arbejdsgiver, der har ansvaret for, at der udbetales de rigtige satser. Det, der i denne forbindelse er vores hovedopgave, er at sikre aflønningen til medarbejderen og afregning til eksterne myndigheder. Dét er vi til gengæld eksperter i.